Teorie
Důrazně varujeme před nepovoleným kopírováním. Pokud potřebujete šířit tento článek, prosíme o použití formy sdílení odkazu. V případě nejasností nás kontaktujte.
Používání těchto informací je na vlastní nebezpečí a za případné škody vzniklé jejich používáním neneseme žádnou odpovědnost.

Rope Jumping
(skákání na lanech)

Pokud máte nějaké otázky, zkuste si nejprve přečíst článek Kienova houpačka, kde je rozebíráno více základních věcí, a potom se až ptejte.
Rope Jumping - Skoky na laně Rope Jumping - Skoky na laně
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Už z překladu názvu Rope Jumping je jasné, že se jedná o skákání na lanech. Ke skákání jsou použita pouze lana statická nebo dynamická, která se používají při běžném lezení nebo slaňování. Není využito žádných gumových lan, jako třeba při Bungee Jumpingu. Hlavní výhodou této aktivity je, že lze skákat z jakéhokoli vyvýšeného místa. Specifickou kategorií Rope Jumpingu je Kienova houpačka, při které se skáče pouze z mostu.

Skok do lanovky

Nejčastější způsob navázání Rope Jumpingu vypadá tak, že se mezi vyvýšeným bodem a zemí mírně napnou statická lana. Na ně se umístí kladky, tak aby mohly po lanech jezdit nahoru i dolů. Z těchto kladek povedou další dva druhy lan. Jedna dynamická směrem dolů, na kterých se skáče a druhá dynamická směrem nahoru, která budou zastavovat kladky, aby nesjely se skokanem až dolů. V základu se opravdu jedná o lanovku, do které se skáče na dynamickém laně. Jinými slovy to lze popsat jako houpačku, která se pohybuje po lanovce.

Existuje i verze, kde se nepoužívají žádná brzdná lana, protože kladky nejezdí po napnutých statických lanech, ale po volně zavěšených lanech, která jsou nahoře ukotvená v libovolném místě a dole na lanech statických tak, aby vytvářelá volný oblouk, ve kterém skokan po skoku zůstane vyset. S tímto typem ale nemáme žádné zkušenosti.

Vše dvojitě

Aby byla zaručena vysoká bezpečnost, vše by mělo být při Rope Jumpingu zdvojené. Netýká se pouze lezeckého vybavení, ale i kotvících bodů. Pokud se tedy napínají dvě statická lana, mělo by být každé ukotvené někde jinde. Zdvojení je možno provést dvěma způsoby.

Dva nezávislé systémy

 • Postaví se 2 kompletní systémy a skokan skáče na obou zároveň

Výhody

 • Lze stavět nezávisle na sobě
 • Nemusí být oba úplně stejné
 • Při poškození jednoho z nich, je to dobře vidět

Nevýhody

 • Při špatném naměření může být jedna část namáhána více než druhá
 • Při zachycení pádu jsou oba systém přitahovány k sobě, což může zapříčinit poškození materiálu při jeho společném sražení
 • Při manipulaci hrozí zamotání lan

Jeden systém z dvojitého materiálu

 • Postaví se jeden kompletní systém, ve kterém bude vše zdvojené

Výhody

 • Vše je zatěžováno rovnoměrně
 • Při zachycení pádu nehrozí srážka materiálu
 • Minimální šance, že se zamotají lana

Nevýhody

 • Složitější příprava, aby bylo vše stejně napnuté a dlouhé
 • Při poškození jedné části nemusí být vše ihned vidět

Statická lana

Statická lana patří při Rope Jumpingu k nejvíce zatěžovaným částem systému. Je vhodné tedy zvolit taková, která mají největší průměr. Ideální je, aby jejich délka stačila na celou lanovku. Pokud jsou lana kratší, je možné použít beznapěťové spojení lan pomocí slaňovací osmy.

Beznapěťové kotvení

Protože konce lanovky budou zatěžovány nejvíce v celém systém, je vhodné použít kotvení pomocí beznapěťového uzlu. Pokud nelze tento uzel z nějakého důvodu namotat, lze jako náhradu využít beznapěťové kotvení lan pomocí slaňovací osmy.

Uvážené napínání

Napínání je ideální provést pomocí dalšího lana, které se k napínanému lanu připevní asymetrickým prusíkem z ploché smyčky. Když je lano dostatečně napnuté, připevní se ke kotvícímu bodu. Síla napnutí by neměla být ani malá ani velká. Při málo napnutých lanech, budou sice málo zatěžována, ale také budou málo pružit. Když se naopak přepnou, budou zatěžována až moc a pružení bude také moc velké. Ze zkušeností se osvědčilo napínání pomocí třínásobného kladkostroje jedním člověkem do maximálního úsilí.

Kladky

Kladky Kladky

Kladka bude po lanech jezdit ve velké zátěži velkou rychlostí, takže je nutností používat pouze kladky s kuličkovými ložisky. V případě použití kladky s třecími ložisky hrozí její zadření a následné spálení lana.

Také je nutné používat kladky tandemové (za sebou) nebo jednouché spojené za sebou pomocí kotvící desky. Pokud by se použila na jedno lano pouze jedna jednoduchá kladka, hrozí její vzpříčení, následná destrukce a poškození lana.

Na spojení kladky s dalšími prvky systému je vhodné používat karabiny kvůli jejich tloušťce. Pokud by se použily slabé mailonky hrozí jejich zařezávání do těla kladky.

Pokud se použije systém, který je tvořen jako jeden zdvojený, není jiná možnost než použít minimálně dvě dvojité kladky (vedle sebe) spojené kotvící deskou.

Připevnění dynamických lan

Dynamická lana je nejvhodnější připevnit ke kladkám, kotvící desce nebo kotvícímu bodu beznapěťovým kotvením lan pomocí slaňovací osmy.

Skákací lana

Jejich navázání ke skokanovi je možné pomocí uzlu nebo uzamčené slaňovací brzdy. Pokud nějaké lano přebývá, je možné tento zbytek omotat kolem těla nebo schovat do batohu.

Brzdící lana

Nejdůležitější je, aby brzdná lana nikdy nevedla vodorovně v blízkosti lan statických.

Před skokem je lanovka napnutá a pod ní jsou prověšená brzdící lana. Po zachycení pádu se lanovka protáhne dolů a brzdící lana se napnou a vymrští nahoru. Je tedy velice pravděpodobné, že se do sebe zamotají a následně přepálí, protože kladka na konci brzdících lan je v neustálém pohybu. K podobnému efektu dojde i v případě, že bude brzdící lano zavěšené průběžně pomocí dalších kladek k lanu statickému. Vytvořené oblouky se také zamotají a lano se přepálí na více místech.

Správné ukotvení brzdících lan je tedy takové, kdy jsou co nejdále od lan statických. Ve výsledku brzdící lana nevedou vodorovně vedle lan statických, ale svírají s nimi nějaký úhel. Nabízejí se tedy tři způsoby.

 1. Jako nejlepší je posunout jejich kotvení horizontálně od kotvení lan statických (doprava nebo doleva).
 2. Kotvení brzdících lan lze posunout i vertikálně od kotvení lan statických (nahoru nebo dolů). Zde je ale potřeba počítat s mírnou změnou zatížení lan statických po zachycení padu. Umístění nahoru sníží zatížení lan statických a naopak umístění dolů zatížení zvýší.
 3. Poslední možnost je posunout kotvení na druhé straně více pod kladky. Je nutné ale počítat s tím, že celé zachycení pádu bude mnohem dynamičtější, protože při zachování stejné délky pádu bude menší kyvadlo, takže skokan vylétne po zhoupnutí mnohem výše.

Délky a poměry lan

Délky jednotlivých lan jsou ovlivněny výškou vrchního kotvícího bodu a nerovnostmi na zemi.

Statická lana

Délky a poměry lan Délky a poměry lan

Ideální délka je dvojnásobek výšky vrchního kotvícího bodu. Např. při 50 m vysoké budově vytvořit lanovku dlouhou 100 m. Samozřejmě za předpokladu rovné země.

Dynamická lana

Délka brzdících a skákacích lan se dá libovolně kombinovat podle toho, jestli je potřeba delší pád nebo delší zhoupnutí. Ideální ovšem je, aby jejich délky byly skoro stejné a počítat zhruba s čtvrtinovou až třetinou délkou oproti lanům statickým.

Vytažení skákacích lan

Vytažení lze provést nejjednodušeji pomocí vytažení přes lana brzdící.

Skokan může jedině dolů

Protože při Rope Jumpingu není žádný pevný kotvící bod nad skokanem, není možné ho nahoru vytáhnout. Jediná možnost je spuštění dolů dvěma způsoby.

Slanění

Skokan pomocí slaňovací brzdy slaní po zbytku skákacích lan dolů.

Spuštění

Pomocí brzdících lan jen skokan spuštěn po lanovce dolů.

Pokud máte nějaké otázky, zkuste si nejprve přečíst článek Kienova houpačka, kde je rozebíráno více základních věcí, a potom se až ptejte.

Proběhlé akce: 25x

2019-05-08 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2018-07-06 - Česká Kanada - Rozhledna u Jakuba - Rope Jumping
2018-06-17 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2017-10-17 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2017-07-29 - 2017-07-30 - Česká Kanada - Rozhledna u Jakuba - Rope Jumping
2016-10-15 - Hracholuská přehrada - Pňovanský most - Rope Jumping
2016-09-03 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2016-07-09 - 2016-07-10 - Česká Kanada - Rozhledna u Jakuba - Rope Jumping
2016-05-22 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2015-05-30 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2015-05-17 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2015-05-10 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2014-10-11 - Hracholuská přehrada - Pňovanský most - Rope Jumping
2014-09-07 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2014-08-06 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2014-07-27 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2014-07-12 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Rope Jumping
2014-07-10 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2014-07-05 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Rope Jumping
2014-05-31 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Rope Jumping
2014-02-22 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2013-11-23 - Třebíč - Borovinský most - Rope Jumping
2013-07-20 - 2013-07-21 - Slovensko - Prešov - Komín ZPA Křižík - Rope Jumping
2013-07-18 - Dalešická přehrada - Rope Jumping
2007-09-15 - 2007-09-16 - Číchov - Chata Šalbabů - Rope Jumping
Komentáře
0 z 30 znaků
Adresa pro odpovědi
Adresa vašich stránek
Pro rychlejší formátování nejprve označte nějaký text
TAGy: Vypnuté • BBCode: Zapnuté • URL: Vypnuté
0 z 5 000 znaků • 0 z 20 řádků • 0 z 10 smajlíků • Nejdelší slovo: 0 z 50 znaků
Byl jste označen za roBOTa a máte zablokované vkládání komentářů
Kontaktujte nás, pokud si myslíte, že došlo k chybě

Napište první komentář
SiteMapDvořák Štěpán 2007 - 2024