Teorie
Důrazně varujeme před nepovoleným kopírováním. Pokud potřebujete šířit tento článek, prosíme o použití formy sdílení odkazu. V případě nejasností nás kontaktujte.
Používání těchto informací je na vlastní nebezpečí a za případné škody vzniklé jejich používáním neneseme žádnou odpovědnost.

Kienova houpačka
(skákání z mostů na lanech)

Kienova houpačka (skákání z mostů na lanech) Kienova houpačka (skákání z mostů na lanech)

Jedná se o extrémní sport, při kterém se skáče z mostu, skály nebo jiného vyvýšeného místa do pevného lana, po kterém následuje obří houpačka (kyvadlové skákání z mostů na horolezeckém laně). Oproti Bungee Jumpingu, kde se skokan pohybuje na pružném laně volným pádem dolů a poté zase nahoru, tak při tomto pohybu volným pádem skokan padá jen pár metrů a poté je "stržen" lanem a už se jen houpá. Název Kienova houpačka vznikl od jejího zakladatele, za kterého je považován Helmut Kiene, který jako první absolvoval tento závratný kyvadlový seskok, při němž měl lano uvázané na jednom mostě a odskakoval z mostu druhého. Toto vše se odehrálo ve francouzském Annecy, kde jsou mosty vzdálené od sebe 50 metrů a lpí se nad soutěskou Cailles ve výšce 150 metrů. Upevnil tedy lano na zábradlí jednoho mostu a druhý konec přetáhl na most druhý, kde se navázal a odtud také skočil.

Kienova houpačka, Rope Jumping, Swing Jump, Pendl, kyvadlo, skákání z mostů na laně...

Při Kienově houpačce se skáče na lanech, takže se vlastně jedná o určtý druh Rope Jumpingu. Tato adrenalinová aktivita má několik názvů, které zpravidla závisí na místím jazyku. Najčastěji užívané názvy jsou: Swing Jump, Kienova houpačka, Pendl, kyvadlo nebo skákání z mostů na laně. Méně častější, ale také užívané jsou: Skok do kyvadla, Kiene Jump, Kiene Swing, Bridge Swing, Rope Swing, Pendulum Swing, Pendl 4D Jump, Air Jump, Flying Fox nebo Brückenschwingen.

Zkomolené názvy

Jako u všeho, tak i název Kienova houpačka se občas někde objeví zkomoleně. Na českém internetu je možné ji najít pod špatným pojmenováním jako Kieneova houpačka. Někdo to někdy někde špatně napsal a díky kopírování už je toho plný internet. No posuďte sami: Google, Seznam

Jak dostat hlavní lana pod mostem na druhou stranu?

Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Pokud se skáče skok napříč pod mostem, kombinovaný skok nebo skok mezi mosty je potřeba nejprve hlavní lana dostat z kotvícího místa na druhou stranu mostu, na místo odkud se bude skákat. Tato (pro někoho nepředstavitelná) situace se dá vyřešit několika způsoby:

Spuštění, spojení a vytažení

Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí spuštění, spojení a vytažení Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí spuštění, spojení a vytažení
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

 • Z místa kde je lano přivázané k mostu (místo jištění) se hlavní lana spustí až dolů na zem
 • Z místa odkud se bude skákat (druhá strana mostu) se spustí opět až na zem lanko pomocné
 • Dole se obě lana spojí
 • Následně se hlavní lana vytáhnou k místu seskoku pomocí toho pomocného lanka

Výhody

 • Není náročné
 • Může provádět i osoba fyzicky nepříliš zdatná

Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí spuštění, spojení a vytažení Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí spuštění, spojení a vytažení
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Nevýhody

 • Je potřeba další lano a karabina navíc
 • Před prvním skokem je potřeba, aby se někdo dostal pod most a mohl spojit oba konce lan
 • Na místě, odkud se skáče je potřeba další osoba, aby před skokem zkontrolovala, jestli se skokan správně uvázal
 • Pokud se hlavní lana vytahují pomocí slabého lanka, může dojít k jeho přetržení a k následnému ukončení akce pro nemožnost přepravy hlavních lan
 • Pokud při vytahování hlavních lan náhodou spadnou, mohou dole kohokoli ohrozit

Podlezení mostu

Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí podlezení po jeho konstrukci Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí podlezení po jeho konstrukci

 • Skokan se na místě, kde je lano přivázané k mostu (místo jištění) přiváže k hlavním lanům
 • S jištění podleze pod mostem po konstrukci mostu na druhou stranu, odkud bude skákat

Výhody

 • Přivázání skokana stačí zkontrolovat hned na začátku ještě před podlézáním, a proto není potřeba další kontrolující osoba na druhé straně mostu (místo seskoku)
 • Před prvním skokem nemusí být nikdo pod mostem, aby spojil oba konce lan
 • Skokan si ještě před samotným skokem užije trochu adrenalinu

Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí podlezení po jeho konstrukci Doprava hlavních lan na druhou stranu mostu pomocí podlezení po jeho konstrukci

Nevýhody

 • Nelze provádět na všech mostech
 • Fyzicky velmi náročné
 • V průběhu podlézání může dojít k nečekanému povolení přivázání skokana k hlavním lanům, kterého si nemusí všimnout

Vytažení a podvléknutí

 • Blízko místa na mostě, kde se skáče, se pod mostem provlékne lano, které má délku minimálně 2x delší než je šířka mostu (spodní obvod mostu)
 • Skokan je po dohoupání vytažen pomocí hlavních lan, na kterých je zavěšen, nahoru na most, do míst kde jsou hlavní lana uvázána
 • Po odvázání skokana nahoře na mostě, je konec hlavních lan přivázán na podvlečené lano, kterým je následně postupným přetahováním dopraveno na druhou stranu
 • Po přepravení konců hlavních lan na druhou stranu mostu, je potřeba vrátit podvlečené lano do původní polohy, aby se dalo znova použít

Výhody

 • Není potřeba se vůbec dostávat pod most
 • Hlavní lana jsou napevno uvázána a není potřeba s nimi vůbec hýbat
 • Skokan je uvázán na konci hlavních lan, a tak mu nepřekáží zbytky hlavních lan, po kterých by jinak slaňoval

Nevýhody

 • Na vytažení skokana je potřeba postavit kladkostroj nebo je zapotřebí velké síly (více lidí)
 • Podvlečení lana pod mostem bývá občas technicky náročné
 • Na přesouvání konců hlavních lan pod mostem pomocí podvlečeného lana je potřeba více lidí
 • Podvlečené lano pod mostem se při pohybu více odírá o hrany mostu

Ke Kienově houpačce jsou vhodnější lana dynamická

Všeobecně je doporučováno používat jen lana dynamická. Já s tímto názorem nesouhlasím, protože ze začátku jsme měli v teamu jen lana statická a skákali jsme první rok jen s nimi a vše bylo v pohodě. Ve skutečnosti se musí upravit skok s pádem tak, aby odpovídal vašemu lanu. Když si vezmou lana statická, nemůžou se dávat velké průvěsy lana, aby nebyl dlouhý pád, protože pád do statického lana je pěkně drsný. Kompenzovat se to dá tak, že se pořádně skočí do dálky, aby se lano napnulo dříve, než se do něj spadne. Když se používají lana dynamická, může se vesele experimentovat i s pády delšími.

Jednoduchá lana jsou pevnější a odolnější

Lano jednoduché - mytendon.cz Lano poloviční - mytendon.cz Lano dvojité - mytendon.cz

Při skákání na lanech je lepší používat jednoduchá lana, protože mají největší průměr. Tím se zvětší pevnost i životnost lan. Samozřejmě lze používat i lana dvojitá nebo poloviční, ale protože mají menší průměr, tak bude i po zamknutí slaňovací brzdy možné, že budou proklouzávat. A samozřejmě díky větší průtažnosti se sníží jejich živostnost. My osobně máme při Kienově houpačce odzkoušená lana 2x LANEX Speleo 10.5 a poslední roky skáčeme na 2x TENDON TRUST 11,4 COMPLETE SHIELD, která považujeme za nejlepší a nejodolnější právě díky jejich průměru 11,4 mm.

Dvě lana jsou vždy lepší než jedno

Dvě hlavní nosná lana Dvě hlavní nosná lana

Otázku, jestli má cenu používat jedno nebo více lan, jsme si vůbec nepokládali. Když jsem viděl, kde všude se lano při Kienově houpačce dotýká různých překážek (a většinou se o ně ještě tře), bylo hned jasno: Na jednom laně nás na to nikdo nedostane. A to důrazně to doporučuji i Vám! Raději si připlaťte za druhé lano nebo Vám někdo bude připlácet na rakev. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že při dvou hlavních lanech mají sice dvakrát větší pevnost, ale zároveň i dvakrát menší pružnost, takže je potřeba zmenšit průvěs lan, aby to při skoku z mostu tolik "neškublo". Pro další zvýšení bezpečnosti je vhodné kotvit každé hlavní lano zvlášť. Tím se rázová síla lepé rozloží na kotvící body a budou tak méně namáhány. Bohužel ne vždy to jde. Pro lepší orientaci mezi jednotlivými lany, doporučujeme používání lan různé barvy. Není totiž nic horší, než když na 60 metrech potřebujete zatáhnout za jeden konkrétní konec, ale bohužel všechny mají stejnou barvu.

Životnost lan je při Kienově houpačce stejná jako při lezení

Při Kienově houpačce dochází k zachycení volného pádu skokana lanem postupně, takže rázová síla bude minimální. Po skoku se nejprve lano napne a až do nejnižšího bodu bude postupně vstřebávat pád skokana. Při dalším pohybu skokana v houpačce směrem nahoru se bude zatížení lana zmenšovat až do chvíle, kdy skokan dosáhne nejvyššího bodu, kde je zatížení lana nejmenší. Při další pohybu se opakují tyto události až do úplného zastavení skokana v nejnižším bodě. Nejedná se tedy o normovaný pád, který by zkrátil životnost lan. Pokud se dodrží všechny bezpečností podmínky, jako je správné ukotvení, chránění lana proti ostrým hranám, správné uvázání skokana, nepříliš velkým průvěs lan při skoku a správné uchovávání lan, můžeme s lanem pracovat stejně dlouhou, jako při klasickém lezení bez pádů.

Jištění při Kienově houpačce

Jištění pomocí volného lana při Kienově houpačce Jištění pomocí volného lana při Kienově houpačce

Nejjednodušší a zároveň jediná možnost jištění při Kienově houpačce je použití dalšího nosného lana, které se ale nebude podílet na zachycování pádu. Znamená to, že skokan je přivázaný k lanu hlavnímu a zároveň k lanu jistícímu, které je ovšem delší, aby se při zachycení pádu vůbec nenapnulo. Když skokan skočí z mostu a hlavní lano ho zachytí, pomocné lano musí zůstat stále volné. Kdyby náhodou hlavní lano nevydrželo nebo selhala nějaká pomůcka, zachytí ho právě toto lano jistící. V našem spolku tento systém jištění nepoužíváme, protože to ztěžuje manipulaci s lany, orientaci a také to kazí estetickou stránku skoku. Místo tohoto jištění používáme dvě hlavní lana, mezi které se rozdělí rázová sílá při zachycení pádu.

Při Kienově houpačce je nutné lana chránit

Swing v názvu Swing Jump znamená houpat se a název Kienova houpačka mluvím sám za sebe. Při houpání se většinou houpačka v místech, kde je upevněná, tře a odírá. Stejné je to i u Rope Jumpingu. V místech, kde se jakékoli lana dotýkají překážek (v tomto případě mostu), je nutné je dostatečně chránit proti oděru a následnému přeříznutí.

Chráničky lana

Ochrana lan - Chráničky lan Ochrana lan - Chráničky lan

 • Kus textilie, která se připevní přímo na lano
 • Pohybuje se zároveň s lany, takže je pořád kryje
 • Pokud jsou lana ve vertikální poloze, je nutné chráničky zabezpečit proti sjetí po laně dolů
 • Nelze na lana přidělat velkou vrstvu chrániček
 • Jejich uplatnění je pouze v případě, že hlavní lana konají pohyb příčný, kdy se pouze ohýbají přes hrany mostu
 • V případě, kdy by se lana začaly pohybovat do boku, by se chráničky při přejetí hrany zničily a potom i samotná lana

Omotávání hran

Ochrana lan - Omotání hran Ochrana lan - Omotání hran

 • Kusem látky nebo koberce se omotá místo, o které se lana odírají
 • Lana musí konat pouze pohyb příčný, aby se při houpání vždy dotýkaly na omotaném místě
 • V případě, že se lana začnou pohybovat do boku, hrozí, že se nedotknou omotaného místa nebo omotání zničí
 • Je vhodné omotané místo zajistit provazy, aby při stálém pohybu hlavních lan, nedošlo k jeho rozmotání
 • Lze nanést jakkoli velkou vrstvu

Hranová kladka

Ochrana lan - Hranová kladka Ochrana lan - Hranová kladka

 • Nutná v případě, že se lana příliš lámou přes hranu
 • Lze použít opět jen při pohybu příčném, kdy se lana dotýkají mostu vždy ve stejném místě
 • Existuje stejnojmenný přípravek
 • Dá se nahradit přivázáním nějaké kulatiny k dané hraně

Pokud lana konají pohyb kolmý k mostu (Skok napříč mostu), pouze se přes hrany lámou, proto nehrozí příliš velké riziko poškození lan. Samozřejmě je nutné je také chránit. Pokud ale lana konají pohyb podél mostu (Skok podél mostu), lana se o hrany mostu třou pořád ve stejném místě, takže hrozí extrémní riziko přeříznutí lan. V tomto případě je chránění lana samozřejmostí.

Využití celé délky hlavních lan při Kienově houpačce pro lepší tlumení

Využití celé délky lan při Kienově houpačce Využití celé délky lan při Kienově houpačce

Při Kienově houpačce je velice užitečné vše připravit tak, aby se využívaly aktivně celé délky hlavních lan. (Př.: Při Kienově houpačce délky asi 15 m na 50 m lanech využít aktivně celých 50 m lan). Tento způsob je dobrý v případě, že skokan chce skákat opravdu s velkým průvěsem nebo z o hodně vyššího místa, než je kotvící bod, protože když ho zachytí při pádu hlavní lana, rozloží se rázová síla po celé délce lan (a ne jen na kousek) a tudíž dojde k menšímu nárazu (rázové síle) a zároveň menšímu opotřebení hlavních lan.

Pokud je celý systém jištění postavený tak, že se v průběhu celého skákání nemusí měnit délka hlavních lan a skokan se po skoku z lan dostává sám (Hlavní lana nepohyblivá), je nejjednodušší nahoře na mostě hlavní lána vést přes kladku, která změní směr vedení lan a ty následně vést podél mostu a uvázat až samotný konec lan někde za pevnou část konstrukce mostu. V tomto případě, když skokan skočí, tak se postupně při zachycení pádu propne celé lano a rázová síla se tím značně zmenší. Tento způsob máme vyzkoušený a opravdu jsou nárazy do lan o hodně menší.

Bez kladky (pouze karabiny)

Využití celé délky lan při Kienově houpačce pomocí karabin (expresek) Využití celé délky lan při Kienově houpačce pomocí karabin (expresek)

Pokud není k dispozici kladka, je možné ji nahradit obyčejnými karabinami. Ovšem karabina má malý průměr a hlavní lana by se přes ni moc lámala (karabina by se chovala jako ostrá hrana), proto je potřeba použít jich více vedle sebe, aby se průměr zvětšil a tím se omezilo lámání hlavních lan. Také je vhodné, aby byly karabiny zavěšené na kusu lana a mohly se při houpání pohybovat (nepřipevňovat karabiny napevno hned ke kotvícímu bodu). Nejpohodlnější je použití třeba čtyřech expresek, kdy se každá cvakne zámkem vždy na druhou na stranu než předešlá, aby nemohlo dojít k nechtěnému otevření zámků a vypadnutí hlavních lan.

S kladkou

Využití celé délky lan při Kienově houpačce pomocí kladky Využití celé délky lan při Kienově houpačce pomocí kladky

Pokud je k dispozici kladka, je zaručeno perfektní ohnutí hlavních lan bez jakéhokoli tření nebo nebezpečí poškození. Při použití kladky je tentokrát již nutné, aby byla zavěšena na kusu lana dál od kotvícího bodu, aby se při houpání mohla volně pohybovat. V opačném případě hrozí rychlé opotřebení kladky při jejím pohybu na zavěšených karabinách. Také je jistá možnost, že by hlavní lana mohly "sklouznout" po hraně kladky a tím pádem se přeříznout.

Protože při skákání z mostů je velice vhodné používat dvě hlavní lana, je potřeba zvolit i dvojitou kladku (twin). Dvě jednoduché kladky nejsou vhodné, protože by se při zachycování pádů zbytečně o sebe mlátily.

Jištění (nejen u kladky)

Jištění kladky Jištění kladky

Snad u každého výrobku je návod k použití, který stejně nikdo nečte, protože si myslí, že tam pro něj nic nového, nebude. Ovšem u kladek je jedna informace velice důležitá a to, že se nesmí používat samostatně tzn., že musí být vždy jištěná ještě jiným přípravkem. V našem případě je vhodné dělat jištění, i když se kladka používat nebude.

Nejjednodušší jištění lze vytvořit pomocí několika smyc, které se připevní nad hlavní lana po celé délce při jejich natažení horizontálně podél mostu a zavěsí se do nich pomocí karabin. Pokud by kladka selhala, zůstanou hlavní lana vyset na nejbližší smyci. A kdyby i ta selhala, tak jsou tam další. Toto jištění má ještě jedno využití. Pokud by byla délka horizontálně natažených hlavních lan moc dlouhá, docházelo by díky velké hmotnosti k samovolnému průvěsu hlavních lan, která by se následně při zachycení skokana vymrštila zpět nahoru a zbytečně narážela do spodku mostu. Díky průběžnému jištění pomocí smyc se tento problém odstraní, protože smyce nedovolí hlavním lanům, aby se prověsila.

Pro spouštění skokana je nejvhodnější "kyblík" nebo slaňovací osma

Jištění skokana pomocí kyblíku Jištění skokana pomocí kyblíku

Pokud se používá systém, při kterém je skokan po skoku spouštěn na hlavních lanech dolů (Hlavní lana pohyblivá), musí se nahoře na mostě spouštět pomocí nějakého přípravku. V našem spolku využíváme "kyblík" a klasické slaňovací osmy, které připevníme nějakým kusem nosné smyčky ke kotvícímu bodu a provlékneme jimi hlavní lana. Skokan je na jedné straně mostu a jistící člověk na druhé, držící lana vycházející z osmy nebo "kyblíku". Když se používá osma, je možné, když skokan skočí, trochu hlavní lana pustit a tím zmírnit jeho rázovou sílu při zachycení pádu lanem. Ovšem velice špatně se lana vytahuje přes osmy zpět nahoru. Při použití kyblíku jde spouštění a vytahování hlavních lan lehce. Jediná nevýhoda je, že nelze kvůli "citlivosti kyblíku" popustit trochu lana při zachycení pádu pro jemnější náraz (menší rázovou sílu). Při napnutí hlavních lan se totiž ihned zasekne. Používání bude nejspíš záležet na zvyku.

Pro slanění skokana je nejvhodnější "kyblík"

Kyblík ATC® - Guide od firmy Black Diamond™ Kyblík ATC® - Guide od firmy Black Diamond™

Pokud se používá systém, při kterém skokan po skoku slaní po hlavních lanech dolů (Hlavní lana nepohyblivá), bude potřebovat nějaký slaňovací přípravek. V průběhu celého skoku musí být samozřejmě tento přípravek "zamčen", aby nedošlo k pádu skokana. Slaňovací osma se v tomto případě nedá použít, protože její "zamčení" funguje pouze při statickém (neměnném) zatížení. Bohužel při volném pádu v průběhu skoku dochází k povolení hlavních lan, takže by hrozilo, že se osma "odemkne". Jako nejvhodnější přípravek jsme zatím objevili "kyblík", konkrétně model ATC® - Guide od firmy Black Diamond™. Jako jeden z mála na trhu má navíc jedno svislé oko, určené k používání při jištění na jistícím stanovišti. Některé "kyblíky" mají také toto oko, ale umístěné podélně, takže nejde pořádně použít k zamčení. V našem případě ATC® - Guide společně s karabinou dokonale daný kyblík "zamkne".

Improvizované použití "kyblíku"

Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění

Skokan se k hlavním lanům připevní pomocí "kyblíku" úplně stejně, jako kdyby chtěl slaňovat nebo někoho jistit. Návod na toto použití je vždy přiložen k výrobku. Poté je potřeba "kyblík" uzamknut, aby se o něj nemuselo starat v průběhu skoku. Toho se docílí tak, že volné konce hlavních lan, které by se v případě slaňování drželi v roku, se provlečou pod "kyblíkem" v hlavních karabinkách. Po provlečení pod „kyblíkem“ se na druhé straně tentokrát provlečou pomocnou karabinou, která je připevněna k pomocnému svislému oku na "kyblíku", určenému k používání při jištění na jistícím stanovišti (jako jeden z mála ho má model ATC® - Guide od firmy Black Diamond™). U "kyblíků", které mají toto oka umístěné podélně, bude zamykací karabina špatně na "kyblíku" sedět, i když funkci uzamčení bude také plnit. U "kyblíků", které žádné oko nemají, se musí zamykací karabiny připevnit za hlavní lana, které vyházejí jako nosné z horní části "kyblíku". Zbytek hlavních lan vede opět pod "kyblíkem" zpět.

Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění Improvizované použití "kyblíku" pro vlastní jištění

Provlečením pomocnou karabinou se docílilo, že hlavní lana vedoucí "kyblíkem" jsou natolik přitlačenu ke "kyblíku", že jím nemohou za žádných okolností projet. Tímto se "kyblík" dokonale uzamkne, takže není potřeba používat žádný pomocný pojistkový uzel. Pokud je délka zbývajících lan malá, tak je stačí pouze smotat a připnout k úvazku. V případě dlouhého konce, je potřeba je smotat do batohu, se kterým skokan skočí. Když skokan bude chtít po skoku slanit po lanech dolů, shodí zbývající lana dolů a odemkne "kyblík" přesně v opačném postupu než jej uzamkl (vyndá lana z pomocné karabiny). Po té může bezpečně slanit až dolů. Tento postup máme mnohokrát otestovaný a opravdu se při skoku ani nehne. Správné navázání je na okolních fotkách.

Systém jištění skokana při Kienově houpačce

Před samotným Kienovou houpačkou je nutné se rozhodnout, jaký systém jištění skokana se bude používat. Existují dva hlavní systémy:

Hlavní lana pohyblivá

Systém jištění - Lana pohyblivá Systém jištění - Lana pohyblivá

 • Nahoře na mostě je vytvořen pevný kotvící bod ukončený jistícím přípravkem (slaňovací osma nebo "kyblík")
 • Jistícím přípravkem jsou provléknuta hlavní lana
 • Skokan je připevněn úplně na konci hlavních lan
 • Zbytek hlavních lan je smotán vedle kotvícího bodu
 • Když skokan skočí, zůstane vyset pod mostem na konci hlavních lan
 • Pomocí jistícího přípravku se skokan spouští dolů na zem
 • Hlavní lana se odvíjí ze zbytku, který je smotán nahoře
 • Hlavní lana se pomocí vytahovacího lanka vytahují zpět nahoru na místo skákání
 • Přes jistící přípravek se dobírají hlavní lana do požadovaného průvěsu

Výhody

 • Celý systém se obsluhuje z místa kde je vytvořen kotvící bod, takže je v případě problémů vše po ruce
 • Skokan se nemusí starat o jištění a soustředí se jen na skok
 • Skokan je připevněn úplně na konci hlavních lan a nemusím s sebou mít vůbec žádné pomůcky

Nevýhody

 • Náročné na přípravu
 • Je potřeba další člověk na obsluhu jištění
 • Při spouštění si skokan nemůže sám zvolit rychlost spuštění, což negativně působí na jeho psychiku
 • Skokan nemůže z hlavních lan případně odskočit do vody
 • Při spouštění skokana se lano většinou tře o hrany mostu

Použití

 • Jediné řešení pro skákání lidí, kteří neumí pracovat s lezeckým materiálem
 • Vhodné pro testování nových typů skoků, protože skokan nemusí nic kontrolovat
 • Vhodné, když se skokan po skoku vytahuje zpět nahoru

Hlavní lana nepohyblivá

Systém jištění - Lana nepohyblivá Systém jištění - Lana nepohyblivá

 • Nahoře na mostě je vytvořen pevný kotvící bod
 • Hlavní lana je napevno připevněné ke kotvícímu bodu
 • Skokan si zvolí požadovaný průvěs lana a připevní se v daném místě k hlavním lanům
 • Zbytek hlavních lan skokan smotává a připevňuje k sedacímu úvazku nebo si ho dává do batohu, který mívá na zádech
 • Po skoku skokan rozmotává zbytek hlavních lan a hází je dolů
 • Skokan odjišťuje jistící přípravek a následně slaňuje dolů
 • Hlavní lana se pomocí vytahovacího lanka vytahují zpět nahoru na místo skákání

Výhody

 • Nenáročné na přípravu
 • Není potřeba další člověk na obsluhu jištění
 • Při spouštění si skokan může sám zvolit rychlost spuštění
 • Pokud se správně vyměří hlavní lana, lze z nich odskočit do vody
 • Protože se skokan nespouští společně s hlavními lany, nedochází ke tření o hrany mostu

Nevýhody

 • Celý systém obsluhuje skokan na laně, takže nemusí mít v případě problémů vše po ruce
 • Skokan se musí starat i o jištění a nemůže se soustředit jen na skok
 • Skokan musím mít u sebe smotaný konec hlavních lan (podle délky, buď připnutý k úvazku nebo smotaný v batohu na zádech) a nějaké potřebné pomůcky

Použití

 • Pro rychlejší skákání
 • Výhodné v případech, kdy je délka skoku jen o něco menší než výška mostu
 • Jediné řešení pro odskočení z hlavních lan do vody

Způsob připevnění hlavních lan k úvazku

Hlavní lana a úvazek lze spojit několika způsoby.

Upozornění při použítí karabin

 • Karabinami je nutné spojit obě oka (bederní pás i nohavičky)
  • Pokud by se karabiny připevnily pouze za hlavní oko na sedacím úvazku, mohlo by dojít při skoku k pootočení karabin a následnému zatížení přes jejich zámek (hlavní lana jsou na začátku skoku volná včetně karabin)
  • Pokud se karabiny provlečou oběma oky, jsou zpevněná a při skoku nehrozí jejich otočení
 • Karabinami, které spojují hlavní lana se sedacím úvazkem, nikdy zároveň nespojujte sedací úvazek a prsní úvazek
  • Při použití karabin na spojení sedacího úvazku, hlavních lan a prsního úvazku zároveň, dochází k vertikálnímu natočení karabin, které může způsobit jejich zatížení přes zámek
 • Volné hlavní oko na sedacím úvazku je poté ideálním prostředkem ke spojení s prsním úvazkem

Pomocí karabin

Připevnění k hlavním lanům pomocí karabin Připevnění k hlavním lanům pomocí karabin

 • Na konci hlavních lan se uváží oka
 • Úvazek a oka na hlavní lanech se spojí pomocí karabin

Výhody

 • Rychlá manipulace
 • Protože na konci hlavních lan je uzel, se kterým se nehýbe, nehrozí jeho rozvázání

Nevýhody

 • Při odskočení z mostu dojde k povolení hlavních lan, při kterém se mohou nechtěně pootočit karabiny tak nešťastně, že při následném zachycení pádu se mohou hlavní lana dostat na zámek, který má minimální nosnost a ten praskne
 • Karabiny obsahují zámek, který může při povolení hlavních lan a po jejich následném napnutí poškodit úvazek (vlastní zkušenost)
 • Hlavní lana se díky uzlu na konci nemohou sama porovnávat a může docházet ke vzniku různých "muchlanic" kdekoliv na hlavních lanech
 • Je potřeba větší množství karabin (na celý systém)

Pomocí uzlu

Připevnění k hlavním lanům pomocí uzle Připevnění k hlavním lanům pomocí uzle

 • Hlavní lana se přímo naváží na úvazek
 • Jako při lezení je nutné hlavními lany provázak obě oka (bederní pás i nohavičky)

Výhody

 • Uzel nemůže poškodit úvazek
 • Po každém skoku se uzel rozváže, a proto se mohou hlavní lana sama porovnávat a nedojde ke vzniku žádných "muchlanic" na hlavních lanech

Nevýhody

 • Zdlouhavá manipulace
 • Při stálém vázání a rozvazování hlavního uzlu může dojít k chybě a jeho následnému rozvázání

Pomocí slaňovací brzdy

Připevnění k hlavním lanům pomocí slaňovací brzdy (kyblík) Připevnění k hlavním lanům pomocí slaňovací brzdy (kyblík)

 • Slaňovací brzda se dle návodu připevní k hlavním lanům a uzamkne

Výhody

 • Nejméně škodí hlavním lanům
 • Slaňovací brzda se může přiložit kamkoli na hlavní lana
 • Skokan si sám může regulovat slaňování

Nevýhody

 • Zbytek hlavních lan je potřeba mít s sebou v batohu nebo připnutý k úvazku
 • Při špatném použití slaňovací brzdy (včetně následného odemykání) jsou fatální následky

Způsob připevnění skokana při Kienově houpačce k hlavním lanům a následný způsob skoku

Při Kienově houpačce se používají klasická horolezecká lana, takže způsob navázání je skoro stejný jako při jiných lanových aktivitách. Aby se mohlo z mostu vůbec skočit, musí se vědět, jak skokana správně k lanům připevnit, a jaký skok může za daných podmínek skočit. Zde je popis všech způsobů, které používáme nebo by se dali použít:

Klasicky za sedací úvazek

Připevnění za sedací úvazek Připevnění za sedací úvazek

 • Nejčastěji používán začátečníky, protože navázat se na sedací úvazek dokáže kdokoliv
 • Dá se skákat, jak pozadu po nohách, tak i popředu po hlavě
 • Po nohách je to nejlehčí způsob skoku, protože při odrazu koukáte na most, což je dobré na psychiku a odskočit dozadu je potom jednodušší
 • Pokud se skáče po hlavě, jedná se o těžký skok, protože musíte vědět, jak moc se při tom můžete naklonit, proto je dobré s ním začínat až s nějakými zkušenostmi
 • Velice doporučuji používat v kombinaci s prsním úvazkem, protože když byste se po odskočení náhodou špatně přetočili, tak hrozí, že byste potom mohli ze samotného sedacího úvazku vypadnout

Za nohy

Připevnění za nohy Připevnění za nohy

 • Nejtěžší odhodlání ke skoku, protože jediné, co vidíte, je díra pod Vámi a to celé je ještě umocněno nepříjemným pocitem z toho, že vlastně budete padat po hlavně
 • Dá se skákat po hlavě, jak popředu, tak pozadu
 • Doporučuji používat v kombinaci se sedacím a prsním úvazkem (na pevno se přivázat k nohám a zároveň propojit pojistným lanem s úvazky)
 • Na nohy se dá použít speciální postroj používaný při Bungee Jumpimgu nebo stačí použít více tlustých ponožek a kanady (okolo bot uvážete lodní uzel nebo prusíkův uzel, který potom připevníte na hlavní lano, které je pro jistotu ještě propojené se sedacím a popřípadě i s prsním úvazkem - náš způsob, který vypadá dost drasticky a nebezpečně, ale při tom je velice pohodlný a mnohými skoky odzkoušený)

Ze zadu za celotělový úvazek

 • Zatím nemáme odzkoušeno
 • Nejspíš podobné jako při navázání za nohy, protože skáčete opět s pohledem do prázdna

Za prsní úvazek

 • Extrémně nebezpěčné a bolestivé
 • Při zavěšení do lana skokanovi prsní úvazek stlačí plíce a on se brzy ve strašných bolestech udusí

Držení za ruce

 • Tento extrém je vhodný tak pro opice nebo Ramba
 • Dá se používat při malých výškách při následném puštění a pádu do vody

Způsob uvolnění skokana po Kienově houpačce z lana

Když skokan skočí do Kienovy houpačky z mostu dolů a dohoupe se, je potřena ho dostat z lan, buď dolů na zem, nebo zpět nahoru. Zde je popis několika způsobů, které používáme, viděli jsme používat nebo by se dali použít:

Spuštění

 • Materiál: Jakýkoliv slaňovací nebo jistící přípravek
 • Provedení: Jistící na daném prostředku spustí skokana na zem
 • Shrnutí: Rychlý a snadný způsob, při kterém nemá skokan pod kontrolou spouštění
 • Doporučení: Vhodné používat při skákání lidí, kteří neumí pracovat s lanem nebo mají závratě

Slanění

 • Materiál: Jakýkoliv slaňovací nebo jistící přípravek
 • Provedení: Skokan si s sebou vezme kus namotaného lana, po kterém následně slaní dolů
 • Shrnutí: Rychlý a snadný způsob, při kterém si sám skokan reguluje slaňování

Slezení

 • Materiál: Nějaký přípravek podobný žebříku
 • Provedení: Skokan si s sebou dolů vezme přípravek podobný žebříku, po kterém následně sleze dolů
 • Shrnutí: Zdlouhavý a "blbý" způsob (ale už jsme ho viděli)

Vytažení pomocí kladkostroje

 • Materiál: Kladky
 • Provedení: Jistící nebo sám skokan se vytáhne pomocí kladkostroje
 • Shrnutí: Obtížné a zdlouhavé skokana vytáhnout nahoru
 • Doporučení:
  • Vhodné používat při skákání lidí, kteří neumí pracovat s lanem nebo mají závratě
  • Aby se lana kladkostroje nezamotala s hlavními lany, je lepší vytahovat skokana na jiné místo, než jsou ukotvena hlavní lana

Vytažení pomocí navijáku

 • Materiál: Naviják
 • Provedení: Jistící vytáhne skokana pomocí navijáku
 • Shrnutí: Nejlepší způsob, protože veškerou práci za Vás dělá naviják
 • Doporučení: Vhodné používat při skákání lidí, kteří neumí pracovat s lanem nebo mají závratě

Vydžimarování

 • Materiál: Různé blokanty (džimary) nebo prusíky
 • Provedení: Skokan sám vyšplhá po laně nahoru
 • Shrnutí: Nejpomalejší způsob, vhodné jen pro lidi s dobrými znalostmi použití horolezeckého materiálu

Odvázání

 • Materiál: Přípravek, který se dá odepnout i při zatížení
 • Provedení: Skokan se odepne a spadne dolů (nejspíš do vody)
 • Shrnutí: Nejrychlejší, ale málo použitelný způsob

Typy Kienovy houpačky

Kienovu houpačku lze rozdělit na 3 hlavní typy podle počtu mostů a způsobu provedení:

2 mosty (tímto způsobem byla udělána první Kienova houpačka)

 • Popis: Hlavní lana jsou upevněna na prvním mostě a skokan skáče z druhého mostu
 • Nebezpečí: Hlavní lana konají pohyb od prvního mostu k tomu druhému, takže v místech, kde jsou hlavní lana upevněná, by se měla chránit proti poškození a také musí dát skokan pozor, aby nepotkal po cestě pilíř
 • Pádový faktor: kolem 1
 • Rázová síla: kolem 2,5 kN

1 most - příčně

Typ Kienovy houpačky: 1 most - příčně Typ Kienovy houpačky: 1 most - příčně
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

 • Popis: Hlavní lana jsou upevněna na jedné straně mostu a skokan skáče z druhé strany mostu
 • Provedení: Hlavní lana můžou být upevněna kdekoli na mostě, protože při houpání se budou pouze ohýbat přes hrany mostu
 • Nebezpečí: Hlavní lana konají pohyb napříč pod mostem a lámou se na každé hraně, kde by se měla ochránit před poškozením
 • Pádový faktor: kolem 1
 • Rázová síla: kolem 5 kN

1 most - podélně

 • Popis: Hlavní lana jsou upevněna na jedné straně mostu a skokan skáče ze stejné strany ale z jiného místa
 • Provedení: Hlavní lana je nejlepší uvázat na nejnižší bod mostu, aby se při houpání nemohly nikde předřít o hrany mostu
 • Nebezpečí:
  • Hlavní lana konají pohyb podél mostu a v místě upevnění hrozí přeříznutí, proto by se tam měla chránit proti poškození
  • Při špatném vyměření dráhy letu se skokan může potkat s pilířem
  • Pokud se skočí z větší výšky, než jsou hlavní lana ukotvená, hrozí na druhé straně kontakt se spodní částí mostu
 • Pádový faktor: kolem 1
 • Rázová síla: kolem 3 kN

1 most - kombinace

Typ Kienovy houpačky: 1 most - kombinace Typ Kienovy houpačky: 1 most - kombinace

 • Popis: Hlavní lana jsou upevněna tak, že se skokan houpe jak napříč tak i podélně pod mostem
 • Provedení: Hlavní lana se musejí upevnit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému odíraní
 • Nebezpečí: Zde hrozí největší nebezpečí kvůli více faktorům: délka lana, hrany, pilíře
 • Pádový faktor: kolem 1
 • Rázová síla: kolem 2,5 kN

Všude je uvedený pádový faktor 1, protože většinou je jistící bod ve stejně výšce jako skákající, pokud to tak není, musí se přepočítat pro aktuální stav. Uvedená rázová síla počítá s minimálním průvěsem lan - čím větší bude průvěs lan, tím větší bude rázová síla.

Typy skoků z mostů

Při skákání z mostů je možné zvolit různé způsoby skoků. Zde jsou všechny, co jsme zatím zkoušeli:

Za sedák - Po nohách - Pozadu

Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu

Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení

Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Pozadu - Bez držení

Za sedák - Po nohách - Popředu

Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu

Za sedák - Po nohách - Popředu - Bez držení

Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Bez držení Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Bez držení

Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu

Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu Typ skoku: Za sedák - Po nohách - Popředu - Poslepu

Za otočený sedák - Po nohách - Popředu

Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu Typ skoku: Za otočený sedák - Po nohách - Popředu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Za sedák - Po hlavě

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě Typ skoku: Za sedák - Po hlavě

Za sedák - Po hlavě - Vajco

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Vajco

Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Kotrmelec

Za sedák - Po hlavě - Přemet

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Přemet

Za sedák - Na záda

Typ skoku: Za sedák - Na záda Typ skoku: Za sedák - Na záda
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za sedák - Na záda Typ skoku: Za sedák - Na záda
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za sedák - Na záda Typ skoku: Za sedák - Na záda
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za sedák - Na záda Typ skoku: Za sedák - Na záda
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Za nohy - Po hlavě - Popředu

Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Popředu

Za nohy - Po hlavě - Pozadu

Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Pozadu

Za nohy - Po hlavě - Bokem

Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem Typ skoku: Za nohy - Po hlavě - Bokem

Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Salto - Vpřed

Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Pozadu - Salto - Vzad

Za sedák - Po hlavě - Popředu - Hod z mostu

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Hod z mostu Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Hod z mostu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map
Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Hod z mostu Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Popředu - Hod z mostu
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy

Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy Typ skoku: Za sedák - Po hlavě - Držení za nohy

Jak NEskákat Kienovu houpačku

Za těch několik let co skáčeme z mostů, už jsme viděli nepočetně různých skoků. Většina jich je bezpečných, ovšem při některých už je reálná šance o něco přijít.

Noha přes lano

Skok rozkrokem na lano

Proběhlé akce: 58x

2015-10-10 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2014-09-06 - Ivančický viadukt - Kienova houpačka
2013-11-02 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-10-19 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-10-05 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-09-28 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-07-27 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2013-07-13 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2013-07-12 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-07-07 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2013-06-30 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2013-06-16 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2013-05-12 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2012-11-11 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2012-08-26 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2012-07-22 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2012-07-14 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2012-07-07 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2012-06-10 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2012-05-08 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2011-06-26 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2011-05-01 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2011-04-23 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2010-10-02 - Orlická přehrada - Žďákovský most - Kienova houpačka
2010-08-22 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2010-08-20 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2010-08-11 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2010-07-10 - Orlická přehrada - Žďákovský most - Kienova houpačka
2010-07-01 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2010-06-05 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2010-04-04 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2010-03-28 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-10-30 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-10-11 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-10-02 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-09-15 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-09-06 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-08-20 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-08-16 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-07-25 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-07-11 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2009-05-16 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2008-11-01 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2008-09-27 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2008-08-31 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2008-07-12 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2008-07-09 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2008-06-15 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-10-06 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-09-21 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-08-26 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2007-08-25 - Dalešická přehrada - Stropešínský most - Kienova houpačka
2007-07-08 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-07-01 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-05-20 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2007-03-25 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2006-09-23 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
2006-06-10 - Třebíč - Borovinský most - Kienova houpačka
Komentáře
0 z 30 znaků
Adresa pro odpovědi
Adresa vašich stránek
Pro rychlejší formátování nejprve označte nějaký text
TAGy: Vypnuté • BBCode: Zapnuté • URL: Vypnuté
0 z 5 000 znaků • 0 z 20 řádků • 0 z 10 smajlíků • Nejdelší slovo: 0 z 50 znaků
Byl jste označen za roBOTa a máte zablokované vkládání komentářů
Kontaktujte nás, pokud si myslíte, že došlo k chybě

Karel
2013-04-17 14:44:22
Ahoj, skvělý web, děkuji za poskytnute návody.
Chtěl bych se zeptat k těm policajtum: existuje na tuhle akci vůbec nějaké povolení? A co se v může v nejhoršim případě stát, pokutu nám snad dát nemohoud za skákáni, anebo ano? Konkretně bychom chtěli brzy udělat skoky z Orlicke přehrady - Žďákovský most. Je to tam v pořádku, nebo spíše problematické s policii?
Děkuji za odpověď
Dvořák Štěpán
Zobrazit profil člena: Dvořák Štěpán
2013-04-17 15:41:52
Ahoj.

Povolení je samozřejmě nutností. Je potřeba mít povolení od vlastníka a provozovatele mostu, což většinou bývají dvě různé organizace. Pokud se most nachází nad jiným objektem (plavební dráha, silnice, železnice, domy atd.), je potřeba stejné povolení od jeho vlastníka a provozovatele. Dále by o akci měla být informována policie, které náleží daná oblast. Další problém je s kotvícími body. Ačkoli mají jednotlivé části mostu nosnost daleko větší, než je potřeba, nejsou pro takovouto aktivitu stavěny. V praxi to znamená, že bez kontroly statikem, vám můžou organizace vydat povolení s menším upřesněním, že za žádnou část mostu nesmí nic kotvit. A protože na mostě auto stát nesmí, není z čeho kotvící bod vytvořit.

Pokud akci uskutečníte bez povolení, což se děje v drtivě většině případů a policie na vás narazí, záleží na ní, jak bude postupovat. V nejlepším případě přijedou, zkontrolují vás a zase odjedou. Pravděpodobnější ovšem je, že vás z mostu vykáží. To že by to chtěli řešit nějak hlouběji je nepravděpodobné, protože by si sami přidělávali práci. Pokud ovšem přijedou na udání nebo dá někdo podnět k vašemu prošetření už je to horší a pravděpodobnost, že z toho vyváznete bez pokuty, je velice nízká.

Co se týče Žďákovského mostu přes Orlickou přehradu, tak je to složitější. Kvůli plánované opravě, která měla začít už minulý rok, měl být celý most kompletně uzavřen. Oprava se ale stále odkládala, takže netuším, jaký je aktuální stav. Tento most je trnem v oku několika organizací, které se snaží získat povolení jenom pro sebe, takže pokud se na něm začne něco uskutečňovat, je pravděpodobné, že dorazí policie na výzvu od konkurence. Je zde celkem běžné, že kvůli němu udává jeden na druhého a naopak.

Hold to chce dobré kontakty anebo hodně štěstí.
Mlsoun

2012-09-22 18:49:28
Ahoj,

vysvětlíte mi prosím proč je rázová síla menší při podélném seskoku oproti seskoku napříč , jak zde uvádíte ? Jako laik, bych řekl že je to naopak. Díky
Dvořák Štěpán
Zobrazit profil člena: Dvořák Štěpán
2012-09-22 18:57:502021-07-17 19:41:57
Ahoj.

Při podélné skoku, kdy jsou lana nejčastěji vedena na okraji mostu, je možné je před seskokem vodorovně napnout a nebude tak docházet k volnému pádu a jeho následnému zachycení.

Při příčném skoku, kdy se lana váží nejčastěji za zábradlí, tak i když jsou před skokem napnuta, jsou podvléknuta pod mostem do tvaru "U". Při skoku se nejprve padá volným pádem, který následně lana zachytí.

Samozřejmě tohle platí jen, když se lana pevně přiváží k mostu, bez jakýkoliv tlumících prvků a skokan si nedá žádný průvěs před skokem.

Snad je to napsané srozumitelně. Kdyby ne, zkusím náčrtek.
Mlsoun

2012-09-22 19:30:54
děkuju za rychlou a logickou odpověd. Dává to smysl. Pochopil jsem
Mlsoun

2012-10-13 15:52:492024-01-25 12:25:25
Cituji:
před seskokem vodorovně napnout

Při prvním - nejintenzivnějším zhoupnutí se cvaknete o hranu mostu. Lano musí být při podélném seskoku PROVĚŠENÉ.

Cituji:
sám skokan se vytáhne pomocí kladkostroje

Hlavní lano se zamotá do lan kladkostroje a to i tehdy, pokud si kladkostroj připnete po seskoku v klidové poloze.

Z toho všeho plyne jenom jedna věc. Úsudek je odhad, není to realita. Příště skáče jako první naše "testovací závaží".
Dvořák Štěpán
Zobrazit profil člena: Dvořák Štěpán
2012-10-13 19:39:39
Nějaká špatná zkušenost?

Kontakt s mostem je samozřejmě možný a to v případě jakéhokoli skoku, pokud se něco extrémně přežene. Pokud se "spadne" ze stejné výšky, jako jsou uvázaná hlavní lana a použijí se lana dynamická, není možné se dostat na druhé straně do stejné výšky. Samozřejmě stačí skočit z větší výšky, použít statická lana nebo v průběhu letu lehce zkrátit hlavní lana a šance na kontakt je vetší. Zde je to popsané pro prvně uvedený případ. Kdybych zde měl popisovat všechny situace, tak to bude na mnohonásobně delší nezáživný článek.

Při vytahování kladkostrojem je zamotání lan dost pravděpodobné. Snížit se ale lehce může, když se skokan bude vytahovat do jiného místa, než jsou hlavní lana uvázaná. Kladkostrojem se třeba vytahují skokani na Pňovanském mostu nad Hracholuskou přehradou u Plzně.

Co se týče testování prvního skoku je velmi doporučeno házet něco neživého (plný batoh). Bohužel kvůli lenosti nebo znalosti místa se to téměř vůbec nedělá.
Toman

2011-12-19 08:18:31
Čau
Zaprví bych vám chtěl pochválit super web, máte tady spoustu parádního materiálu z kterýho sem čerpal inspiraci hlavně v našich začátcích skákání.
Ale taky bych se chtěl zeptat, jestli už jste řešili nějaký problémy s policajtama. Na nás se přijeli jednou podivat na uplnym začátku, když jsme skákali nějakej 12ti metr a moc se jim to nelíbilo. Prej přijeli na ohlášení nějaký babky co nás tam viděla, ale nakonec si jen opsali občanky a odjeli.... Letos v létě jsme objevili krásnej 27m vysokej most na obchvatu České Bělé u HB (naše video v odkazu). Tak se chci zeptat jestli nemáte nějakej nápad jak to s nima kdyžtak řešit... Dik moc a skoku Zdar
Dvořák Štěpán
Zobrazit profil člena: Dvořák Štěpán
2011-12-19 14:06:532021-07-17 19:41:57
Díky za pochvalu. Taky už jsem na tom strávil stovky hodin.

S policií už zkušenosti máme. Občas jeli kolem, a tak se za námi přišli podívat. Líbili se jim to a odešli. Pak si ještě občas přišli skočit v civilu. Jednou na nás byla policie zavolána záměrně, a protože jsme neměli povolení, tak jsme po kontrole totožnosti museli vše sbalit a odejít. Naposled jsem se setkal s udáním na vojenské policii, které už se muselo řešit. Všeobecně ale záleží, jak moc je na daném místě policie aktivní a jak se s ní znáte. Pokud je lokalita někde bokem od města a není sledována (kamera), tak je to možné "ukecat". V opačném případě, kdy je vše sledované a nahrávané, musí jednat dle protokolu. Něco si ještě můžeš pročíst v Knize návštěv.
SiteMapDvořák Štěpán 2007 - 2024