Teorie
Důrazně varujeme před nepovoleným kopírováním. Pokud potřebujete šířit tento článek, prosíme o použití formy sdílení odkazu. V případě nejasností nás kontaktujte.
Používání těchto informací je na vlastní nebezpečí a za případné škody vzniklé jejich používáním neneseme žádnou odpovědnost.

Slackline
(Chůze po pružném popruhu - lajně)

Slackline - Chození po pružném popruhu (lajně) Slackline - Chození po pružném popruhu (lajně)
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Slackline (zkráceně "lajna") je poměrně moderní nenáročný sport, při kterém se zdolává určitý vodorovný úsek mezi dvěma body (stromy, sloupy, skalami, ...) chůzí po plochém 1,8 - 5 cm širokém napnutém pružném popruhu (lajně). Slackline není chození po laně. Oproti chození po laně není lano napnuté napevno, ale je více či méně pružné (z angličtiny: slack = povolený, nenapnutý; line = provaz, dráha). Slackline je jeden ze sportů, při kterém nemusí mít účastník nijak zvlášť výbornou výdrž nebo sílu. Stačí, když má aspoň trochu dobrou rovnováhu, chuť se učit nové věci, a hlavně velkou dávku trpělivosti. Osoba provozující slackline se může nazývat lajnař, slackliner nebo slacklinista.

Historie slackline

Slackline vznikl v minulém stolení, někdy v 70. letech, kdy se lezci v Yosemitech nudili, a tak si krátili volnou chvíli balancováním a chozením po řetězech u místních parkovišť. Do České republiky dorazil tento sport o hodně později. Opět ho začali v počátcích provozovat jen lezci čekající pod skalami. Ovšem v posledních letech se rozšířil mezi celou veřejnost. Nejvíce nabral na popularitě v roce 2007, kdy proběhli dvě průkopnické akce věnované pouze tomuto sportu (Slackline fest na Bišíku a Dej si lajnu v rámci programu Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují). V roce 2008 probíhá historicky první ročník Českého poháru ve slackline.

Napínání lajny

Napínání lajny Napínání lajny
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

K přípravě slackline je potřeba pouze lajna (popruh) dané délky, smyčky na nosné body a napínací mechanismus. U kratších délek postačí dvě karabiny, u delších už je potřeba využít mechanických napínačů (tzv. "ráčen") a na ty nejdelší je nejvýhodnější postavit kladkostroj. Při každém napínání je doporučeno kotvící body (stromy, sloupy) obalit nějakým materiálem (koberce, hadry), aby nedocházelo k poškozování kotvícího bodu nebo kotvících smyček.

Kladkostroj

Napínání lajny - kladkostroj Napínání lajny - kladkostroj
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Použití kladkostroje patří mezi nejúčinnější způsoby napnutí lajny. Čím více se použije kladek, tím je napínání lajny lehčí. Aby se více kladek do kladkostroje vešlo, je potřeba kladky umísťovat vedle sebe (paralelně). Z toho důvodu je vhodné řešení používat kladky dvojité (twin). Každá volná kladka zvyšuje napínací sílu o dvojnásobek základní síly působící na kladkostroj, takže v případě použití dvou dvojitých kladek, bude celková síla 8x větší, než kterou budeme působit vlastníma rukama. Napínací lano musí být pevně spojeno s jednou kladkou. K tomu slouží úchyt na opačné straně kladky. V případě, že lano bude připevněno na volné kladce, zvyšuje se napínací síla v kladkostroji o 1. Pokud bude připevněno na straně kotvícího bodu, napínací síla se nemění. Kladkostroj zůstává po napnutí lajny stále zapojen, proto je potřeba jako poslední přípravek použít nějaký blokant, který lze povolit i při zatížení. Jako nejideálněji je Grigri nebo Rig. V žádném případě se nedoporučuje použití blokantu se "zoubky". Při jeho použití, by se kladkostroj musel povolit jedině po dalším napnutí a následném odblokování blokantu, po kterém by ale hrozilo rychlé povolení, které by mohlo spálit napínací lano. Blokant se většinou umisťuje na stranu kotvícího bodu. Pokud by se ale použil na straně lajny, vznikne tím další volná kladka a napínací síla se opět zvětší o dvojnásobek základní síly působící na kladkostroj. V tomto případě, bude ale složitější kladkostroj povolit, protože blokant bude při povolování stále odjíždět od kotvícího bodu. Aby se všechny přípravky dali bezpečně použít v jednom kladkostroji, je potřeba je umístit na kotvící desku, která mezi ně rozloží síly a dané přípravky se nebudou o sebe nebezpečně dřít. Pro další extrémní zvýšení napínací síly je vhodné použít extra volnou kladku. Ta se neumístí ani na stranu lajny ani na stranu kotvícího bodu, ale pomocí blokantu se připne na poslední pramen vycházející z hlavního blokantu držící celý kladkostroj. Touto extra volnou kladkou se docílí ztrojnásobnění celé síly v kladkostroji. V případě použití dvou volných dvojitých kladek (2x2x2), připevnění napínacího lana na volné kladce (+1), jednoho volného blokantu (+2) a jedné extra volné kladky (x3) bude celková síla kladkostroje 33x větší než základní síla působící na kladkostroj. Po ukončení napínání se tato extra volná kladka odstraní. Běžně se ale používá kladkostroj s jednou (2x2) nebo dvěma dvojitýma kladkami (+2x2), připevnění napínacího lana na volné kladce (+1), s pevným blokantem (+0) a jednou extra volnou kladkou (x3), takže celková síla kladkostroje bude 15x nebo 27x větší než základní síla působící na kladkostroj.

Zatížení lajny

Při napínání lajny je potřeba si uvědomit, že v celém systému vznikají velké síly. Celkovou sílu působící v systému je možné vypočítat podle následujícího vzorce.

F = (Wx10xL)/(4xS)

 • F - výsledná síla [N]
 • W - váha slacklinera [kg]
 • L - délka lajny [m]
 • S - Průhyb uprostřed lajny pod slacklinerem [m]

Rady pro začínající "lajnaře"

Protože chození po lajně už nějakou dobu trénujeme, tak začínajícím "lajnařům" z vlastní zkušenosti doporučujeme:

 • Koupit základní set (10 až 20 m), který se dá pohodlně napnout během několika minut.
 • Než se začne chodit po lajně, tak se naučit prvně stát na jejím začátku na jednom místě a trénovat držení rovnováhy.
 • Při chození po lajně klást důraz na zadní nohu, na které se pevně stojí - toho se docílí mírným přikrčením a záklonem těla.
 • Dívat se před sebe na nějaký pevný bod, nejlépe kotvící. Dívání pod nohy rozhodí rovnováhu na highline a wasserline.
 • Chození po lajně trénovat komplexně, to znamená nesoustředit se jen na jeden pohyb, ale trénovat všechno dohromady (chození, otočky, triky, nástupy).
 • U krátkých "lajn" - K udržení rovnováhy využívat volnou nohu, která je schopná při nechtěném výklonu, vyvážit hmotnost těla.
 • U dlouhých "lajn" - Buď stát na obou nohách nebo jít. Stání na jedné noze zbytečně "lajnu" rozkmitá.
 • Trénovat, trénovat a trénovat.

Typy slackline

Slackline můžeme rozdělit podle její délky, výšky navázání nebo místa přechodu.

Slackline, Trickline

Slackline Slackline

Obyčejný přechod lajny ve výšce do 2 m na krátkou vzdálenost. Díky malé výšce se na ní dobře trénují triky, nejlépe v případě lajny pružnější nebo šiřší.

Longline

Longline Longline
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Longline je lajna natažená na velkou vzdálenost. Nejsložitější je její napínání, protože je potřeba lajnu pořádně napnout. Zde se již bez systému kladek (kladkostroje) neobejdeme.

Midline

Midline Midline
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Lajna je natažená ve výšce od 2 do 10 m. Kvůli bezpečnosti se vytváří několik kotvících bodů a pod lajnou je natažené další nosné lano pro případ, že by se lajna přetrhla. V těchto výškách je velice důležité chránit, jak kotvící body, tak i připínací popruhy, u kterých hrozí přetržení díky velkému tření. Slackliner má obvykle oblečený sedací úvazek a je připnut bezpečnostním lanem k lajně, aby v případě pádu nespadl až na zem, ale zůstal viset pod lajnou. Jsou ale takový experti, kteří v těchto výškách chodí bez jištění. Při chůzi se nedoporučuje dívat se pod nohy z důvodu závratě, ale spíš před sebe na pevný bod, nejlépe kotvící.

Highline

Highline Highline
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

lajna je natažená ve výšce nad 10 m. Platí zde stejná pravidla jako u midline.

Wasserline

Wasserline Wasserline
Mapy.cz - Mapy Google - Bing Mapy - HERE WeGo - Open Street Map

Při překonávání wasserline je lajna natažená nad vodní hladinou, takže v případu pádu spadne slackliner pouze do vody. Rovnováhu při jeho překonávání narušuje voda, která se nepříjemně zrcadlí nebo teče, takže má slackliner tendenci přepadávat na jednu stranu.

Unterwasserline

Lajna je natažený nad vodní hladinou. Při jeho přecházení se ale protáhne, takže ho slackliner přechází až po kolena ve vodě. O rovnováze platí podobná pravidla jako u wasserline. Tím že má ale slackliner nohy po kolena ve vodě je pohyb po lajně dosti neobvyklý.

Triky

Pro každého začátečníka bude jeho největším úspěchem, pokud vůbec přejde lajnu z jedné strany na druhou. Pokročilejší slackliněři vymýšlí různé triky, aby chození po lajně bylo co nejefektivnější. Jednodušší triky zvládne skoro každý, některé třeba jen pár jedinců na celé planetě (salto vzad - backflip). Triky se mohou rozdělit do několika skupin: nástupy na lajnu (ze sedu, ze dřepu, výmykem), čelem k lajně (klek, sedy, svíčka), kolmo k lajně (raketa, turek), lehy a skoky.

Další informace a e-shopy

Existuje více skupin zabývající se Slackline. Na jejich stránkách naleznete další potřebné informace včetně možnosti jejich koupě.

Proběhlé akce: 42x

2017-06-18 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2014-09-06 - Ivančický viadukt - Slackline
2014-06-19 - Třebíč - Skály u Boroviny - Slackline
2014-06-18 - Příštpo - Justýnka - Slackline
2014-05-08 - Třebíč - Skály u Boroviny - Slackline
2014-05-03 - Třebíč - Skály u Boroviny - Slackline
2014-05-01 - Stařeč - Sokolské hřiště - Slackline
2014-04-26 - Stařeč - Sokolské hřiště - Slackline
2014-03-27 - Stařeč - Sokolské hřiště - Slackline
2014-02-24 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-08-21 - Stařeč - Sokolské hřiště - Slackline
2013-08-19 - Okříšky - Pilný rybník - Slackline
2013-07-08 - Dolní Rožínka - Zatopený lom Dolní Rožínka - Slackline
2013-07-02 - Stařeč - Sokolské hřiště - Slackline
2013-06-07 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-06-06 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-05-14 - Třebíč - Borovina - Slackline
2013-05-05 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-04-27 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-04-21 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2013-04-13 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2012-10-19 - Třebíč - Borovina - Slackline
2012-10-18 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2012-10-17 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2012-10-13 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2012-09-30 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2012-03-25 - Příštpo - Justýnka - Slackline
2012-03-18 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2011-10-02 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2011-09-05 - Vanov - Rekreační středisko Úsvit - Slackline
2011-09-03 - Třebíč - Poušov - Jihlava - Slackline
2011-06-17 - Třebíč - Borovina - Slackline
2011-04-24 - Příštpo - Justýnka - Slackline
2010-10-27 - Třebíč - Borovina - Slackline
2010-09-01 - Třebíč - Libušino údolí - Slackline
2010-08-25 - Třebíč - Hrádek - Slackline
2009-12-26 - Třebíč - Horka-Domky - Slackline
2009-12-10 - Třebíč - Libušino údolí - Slackline
2009-11-19 - Třebíč - Borovina - Slackline
2009-10-24 - Třebíč - Borovina - Slackline
2009-07-01 - Třebíč - Poušov - Hřiště - Slackline
2009-06-27 - Třebíč - Kuchyňka - Slackline
Komentáře
0 z 30 znaků
Adresa pro odpovědi
Adresa vašich stránek
Pro rychlejší formátování nejprve označte nějaký text
TAGy: Vypnuté • BBCode: Zapnuté • URL: Vypnuté
0 z 5 000 znaků • 0 z 20 řádků • 0 z 10 smajlíků • Nejdelší slovo: 0 z 50 znaků
Byl jste označen za roBOTa a máte zablokované vkládání komentářů
Kontaktujte nás, pokud si myslíte, že došlo k chybě

Jan
2024-04-23 13:51:13
zůstal viset a ne vyset. sorry, ale když už někdo píše článek..
Dvořák Štěpán
Zobrazit profil člena: Dvořák Štěpán
2024-04-23 14:07:142024-04-23 14:25:25
Článek byl napsán asi před 12 lety, tedy v době, kdy jsem s psaním teprve začínal. Od té doby jsem se k němu nevrátil. Každopádně díky za upozornění. Chybu jsem opravil.

Osobně bych vám ale doporučoval trochu sebereflexe. Upozorňujete na chyby, a přitom ve vašem kraťoučkém textu jsou minimálně tři chyby, a z toho jedna hrubá.
SiteMapDvořák Štěpán 2007 - 2024